ЕкоВеге Видео Канали:

 

Vbox видео за вегетарианство, веганство Youtube видео за вегетарианство, веганство

ЖИВОТ(НИТЕ)...


0 морски животни
0 пилета
0 пуйки
0 гъски
0 прасета
0 крави и телета
0 овце
0 зайци
0

Броя на животните по света, чиито живот е отнет от индустрията за месо, мляко и яйца - откакто отворихте страницата в този сайт

Кой е онлайн?

В момента има 67 посетителя в сайта

Какво е EcoVege

Група от екологично мислещи вегетарианци

(виж повече)

Начало Глобално затопляне Животновъдството е отговорно за над 50% от всички парникови емисии - доклад на Worldwatch Institute - ■ Източници на инвестиции

Животновъдството е отговорно за над 50% от всички парникови емисии - доклад на Worldwatch Institute - ■ Източници на инвестиции
Публикувано от: Владимир Нгуйен и Стела Николова   
Четвъртък, 05 Ноември 2009
Съдържание
Животновъдството е отговорно за над 50% от всички парникови емисии - доклад на Worldwatch Institute
■ Общата картина
- дишане
- земя
- метан
- 4 недооценени фактора
■ Смекчаване на климатичните промени
■ Нови възможности
■ Маркетинг и реклама
■ Източници на инвестиции
■ За ползата от заместителите
Всички страници

Източници на инвестиции

 

Компания, която е решила сериозно да разшири производството и продажбите на алтернативни продукти,  е много вероятно да намери добро финансиране от инвеститори, търсещи вложения, намаляващи ефекта от климатичните промени. Могат да се намерят средства и  от институции, свързани с опазване на околната среда, или от „климатични” фондове. Но за тази цел трябва да се повиши информираността сред инвеститорите, които не са чували за алтернативи на месото.

 

На тези инвеститори може да се обясни, че е в техен интерес да не влагат средствата си в компании от животновъдния сектор, а да търсят инвестиране на алтернативни производства. За разлика от  енергийния и транспортния сектор, тук парите могат да бъдат вложени незабавно и да имат по-бърза възвращаемост, като в добавка инвестицията има и положителен екологичен ефект.

 

Инвестициите, целящи смекчаване на парниковия ефект, обикновено са насочени към алтернативни източници на енергия в транспорта и в енергийния сектор. Обаче източниците на възобновяема енергия изискват сериозни инвестиции и време. Предвижда се, че преправянето на транспортни средства и електроцентрали ще струва трилиони долари,  а освен това ще е нужна и политическа воля, която засега не се наблюдава.  Всъщност дори парите и политическата воля да бяха налице,  за такива решения ще трябва повече от десетилетие, а през това време може да бъде прехвърлена точката, отвъд която климатичните промени ще станат  необратими.

 

Повечето търговски банки, някои кредитни агенции и дори фондове с ценни книжа са възприели принципа на равнопоставеност, чрез който те се задължават да се съобразяват с редица ограничения, засягащи обществото и околната среда, когато инвестират в развиващи се страни. Ако тези ограничения се отнасяха  и за широкомащабни инвестиции в животновъдството, компаниите от новия сектор на заместителите на месо щяха да са много добре поставени и да привличат инвестиции. 

Template by SiteGround Web Hosting.
уеб дизайн и изработка на сайт от Владимир Нгуйен (VieN Design)

БЪДИ ВЕГАН, СЪЗДАВАЙ МИР / BE VEGAN, MAKE PEACE/