ЕкоВеге Видео Канали:

 

Vbox видео за вегетарианство, веганство Youtube видео за вегетарианство, веганство

ЖИВОТ(НИТЕ)...


0 морски животни
0 пилета
0 пуйки
0 гъски
0 прасета
0 крави и телета
0 овце
0 зайци
0

Броя на животните по света, чиито живот е отнет от индустрията за месо, мляко и яйца - откакто отворихте страницата в този сайт

Кой е онлайн?

В момента има 84 посетителя в сайта

Какво е EcoVege

Група от екологично мислещи вегетарианци

(виж повече)

Начало Новините • Новини от света Смъртта на една свещена река

Смъртта на една свещена река
Смъртта на една свещена река - 5.0 при макс. оценка 5 според 1 глас
Петък, 31 Август 2012

Река Ямуна по времето на КришнаСпаси Ямуна! Този призив има шанс да обедини вярващите и природозащитниците в името на реката, в чиито води се е забавлявал сам Кришна

Изчезването на река Сарасвати преди хиляда години промени една плодородна долина и процъфтяваща цивилизация от Северозападна Индия в безплодно продължение на пустинята Тар (намира се в северозападната част на Индия и източната на Пакистан, бел. пр.).

Днес река Ямуна, един от най-големите водни източници в Индия, е изправена пред същата съдба. ООН вече я обяви за мъртва река... Но не всичко е изгубено!

Докато непреодолими, необратими природни сили изтриха Сарасвати от картата на земята, съпротивляващото се , противопоставящо се човешко влияние е причината за смъртоносната вреда, нанесена на река Ямуна. Има обаче надежда за положителна промяна в човешкото поведение. Еколозите оценяват Ямуна като ценен природен източник, а преданите на Бог Кришна я почитат като Съкровище от преданост, в чиито води се е забавлявал самият Кришна. По тази причина кампанията по спасяването на Ямуна има силата да обедини защитниците на околната среда и преданоотдадените под обща кауза.

ПРЕДАНООТДАДЕНИТЕ ГЛЕДАТ НА РЕКА ЯМУНА не просто като на водно тяло, а като на вечна духовна богиня, която участва и поддържа забавленията на Кришна, когато Той идва на земята. Шримат Бхагаватам (литературен текст от Ведите, насочен към Бог Кришна) описва много детайлно забавленията, които Кришна извършва във водите и по брегове на Ямуна. Десета песен съдържа много описания на красотата на Ямуна. В глава 22, стих 37 се казва: „Пастирчетата оставиха кравите да пият чистата, студена и благотворна вода на Ямуна. О, цар Парикшит, самите те, пастирчетата, също пиха тази сладка вода до пълно удовлетворение.''

Свещеният изворЗа преданоотдадените- поклонници, които посещават Вриндавана (селище, близо до мястото, където Бог Кришна) е прекарал детските си години) от векове, течащата Ямуна е изпълвала умовете със спомени за Бога. Тя е милостива майка, която дарява благословии за предано служене. Тя е могъща сила, която пречиства сърцето от всички негови замърсявания.

Шрила Рупа Госвами (теософ, поет и драматург) обаятелно описва тази многолика слава на Ямуна в своята ''Ставамала'': „Една единствена капка от нейната вода поръсена върху човек, унищожава реакциите от най-ужасни престъпления. Тя увеличава в сърцето прилива на поверителното предано служене на Нанда-нандана (Кришна) и благославя всеки, който просто пожелае да живее по бреговете й. Нека Ямуна, дъщерята на Суря Дева, винаги ме пречиства."

Шрила Прабхупада (религиозен водач и учител от линията на Гаудия Ваишнавизма, основател на Международното Общество за Кришна Съзнание) обяснява значимостта на Ямуна в коментар на стих 28, глава 5 от Шеста песен на Шримад Бхагаватам: „Къпи се в Ямуна, мантрувай Харе Кришна мантра – по този начин ще постигнеш съвършенство и ще се върнеш обратно при Бога."

РЕКАТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, алармира статия, публикувана в New Delhi Hindustan Times през 2010 г. Един 62-годишен мъж, разказва се в нея, имал навик да започва деня си с къпане в Ямуна, поддържайки традиция, която се простира далеч назад в историята. През последните седем месеца той бил принуден да прекъсне тази традиция, „защото по протежение на 100 километра междуДелхи и областта Сахаранпур в източен Уттар Прадеш река Ямуна не съществува." Снимката, съпътстваща статията, показва празното корито на реката, използвано като шосе за камиони. За този човек, който сега се къпе вкъщи, пресъхването на обожаваната от него река е лична трагедия. „Смъртта на Ямуна като катастрофа в моя живот", казва той с треперещ глас.

Проф. д-р Давид Хаберман, шеф на отдел Религиозно образование в университета на Индиана анализира в книгата си ''Река на любовта във век на замърсявания: Ямуна'' обезсърчаващите изводи относно кризата на Ямуна и ободряващата мрежа от групите на еколозите и преданоотдадените в кампанията за спасяването й. Тази книга и други подобни източници са основа написването и на тази статия.

Святата река я нямаДВА СА ПЪРВОСТЕПЕННИТЕ ФАКТОРИ: изчерпване и замърсяване. Според статистика на индийското правителство Ямуна доставя вода на населени площи с размер от 366,223 кв. км в няколко области на Северна Индия. Като много други реки в Индия, Ямуна се изчерпва през недъждовния сезон. Това, което има значение във връзка с темата за кризата на Ямуна, е безразборната и извънмерна човешка намеса в нейното течение. По протежение на нейния дълъг път по време на недъждовния сезон, множество бентове разделят Ямуна на четири части. При тези бентове почти 97% от водата на Ямуна се отклонява към местни градове или ферми, като съвсем малка част продължава по течението. Тази струя вода пресъхва след няколко километра и коритото на реката се превръща в суха кръпка земя, разпростираща се на 100км между Сахаранпур и Делхи.

Но ако реката се изчерпва до точката на пресъхване, тогава как тя продължава да тече? Отговорът е: СЪС ЗАМЪРСЕНА ВОДА.

Коритото бива запълнено с градски отпадъчни води, потоци идващи от ферми и случайни подпочвени води. Освен това, всички градове и села, през които реката тече, включвайки също така националната столица Делхи, изливат в нея частично обработени или напълно необработени канални води, което причинява изключително високо ниво на замърсяване.

За да бъде водата питейна, би трябвало да има определено ниво на биохимично потребен кислород (това е количеството на разтворен кислород, необходим на живите организми, обитаващи водна среда при определена температура и за специфичен период от време),

който не трябва да надвишава 3 единици. Но нивото му в Ямуна е измерено на около 51 през дъждовния сезон и повече от 103 през недъждовния период. Допълнително към това водата съдържа олово и други тежки метали, като желязо и цинк, заедно с пестициди, арсеник и NDM-1(Металобеталактамазин, смятащ се за носител на супер бактерии, обвиняват за създаване на резистентност към редица антибиотици) в опасни количества.

Измеренията на изчерпването заедно със замърсяването са толкова тревожни, че Централната комисия по контрол по замърсяванията при Индийското правителство трябваше да обяви, че не е останала и една капка естествена вода в Ямуна, течаща през Вриндавана.

КАК ПРЕДАНООТДАДЕНИТЕ МОГАТ ДА УРАВНОВЕСЯТ разбирането за Ямуна като богиня и възприемането на Ямуна като умираща река с изчерпани и замърсени води?

Възможността за това е в разбирането, че божественото се проявява в материалната реалност. За да разберем този динамизъм, можем да дадем за пример божествата в храма.

Когато невежи и недоброжелателни хора заплашват да увредят божествата, преданоотдадените не стоят безразлични, предполагайки, че никой не може да нарани Кришна; те енергично въстават с пълната убеденост, че защитата на божествата е техен дълг. Те виждат тази ситуация на защита на божествените форми като една изключителна възможност да служат на Бога, който е винаги техен защитник. Факт е, че съобразителността и смелостта, проявена от преданите в средновековна Индия за „спасяването" на божествата във Вриндавана от фанатичните мюсюлмански императори като Аурангзеб са вдъхновяващи за поколения предани.

Подобни „спасителни" дейности са нужни днес във връзка с река Ямуна. На духовно ниво богинята Ямуна е установена отвъд материалното и не може да й се навреди. Въпреки това, на материално ниво, когато реката е замърсена, преданите виждат в това възмоност да защитят тяхната божествена майка, поддържаща ги от векове.

Няколко практични и напълно осъществими мерки могат да намалят и дори да разрешат кризата. Нека да разгледаме една от възможносттите през призмата на двата фактора причинили тази криза – изчерпването и замърсяването.

Изпълнителните органи по поддръжка и управление на водните ресурси може да неутрализират изчерпването на Ямуна. В Аллахабад например Върховният съд нареди във връзка със замърсяването на Ганга следното: „Не повече от 50% от водата да бъде отклонена от реката на местата, позволени за това." Ако това нареждане се направи и за Ямуна, тогава изчерпването ще бъде преустановено.

Пренасочването на мръсните води, понастоящем изливани в Ямуна, може пък да преустанови нейното замърсяване. Частично и напълно пречистените градски отходни води, дори и да увреждат водите на реката, могат да се използват като основен източник за поддържане на фермите. Ако бъде изграден канал, който да отклонява по-голяма част от отходните води на Делхи до Агра, тогава Ямуна ще бъде спасена от замърсяване и районът на Агра ще доставя вода за фермите. Подобни пренасочващи канали са направени успешно в Колката, чиито отходни води преди се изливаха в Хоогли.

Много други мерки могат да се предприемат, но тези два главни примера подчертават кое е същественото, за да се приложи всяка една мярка - политическата воля.

КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ НИЕ? В демократичните страни мобилизацията на много хора може значително, дори решаващо, да повлияе на политическата воля. Също така, обединените усилия на защитниците на околната среда и преданоотдадените на Кришна може да изиграе жизненоважна роля, както е обяснено от д-р Хаберман.

„Като предано служене на Ямуна майя (майка Ямуна) бяха организирани образователни програми, дни за почистване, направен е списък за реставрационна работа, в съда са подадени множество молби по Международно частно право, чийто резултат е изграждането на планове за обработка на каналните води, спряни са някои замърсяващи индустриални дейности за стабилизиране здравето на реката. Подобна работа, която вече съществува и се извършва като любовно служена на самата Ямуна Деви, показват огромната сила на здравия съюз между учените, защитници на околната среда и членовете на религиозните организации. Извършената досега работа е едно малко поточе, което може да се превърне в една огромна река на възстановителни дейности."

Измежду няколко религиозно духовни форума, които обединиха своите усилия за спасяването на Ямуна, Браджа Раджа Шаран Свами от Маан мандир, Варшана и неговият тим са напоследък основната движеща сила на усилията да се представи общественото мнение.

Обществото за Кришна Съзнание също играе значителна роля. Безброй центрове на ИСКОН (английска абревиатура на обществото за Кришна съзнание) по целия свят поставиха началото и доведоха докрай множество програми за осведомяване на обществото. Ръководното административно тяло на ИСКОН се обърна до всички свои членове с изявление за спешната необходимост от действие.

Кампанията за спасяването на Ямуна предлага чудесни възможности за предано служене специално за тези, които имат склонност към дейностите за опазване и защита на околната среда. Също както Бог Кришна уверява Арджуна в Бхагавад гита (11.33), че ако ние вършим нашата част от Неговия план, Той ни упълномощява и могат да се случат невероятни неща. Доколкото кризата на Ямуна обединява интереса на еколози и предани, вероятно е добре да се подготвим за чудеса.

 

 

За да подпишете петицията в подкрепа на Ямуна,

посетете:http://www.saveyamuna.org/sign-yamuna-petition

 

Статия на Чаитаня Чаран даса от списанието Beck to Godhead (бр. юли/август 2012)

Превод: Рупамати деви даси

 

 

Template by SiteGround Web Hosting.
уеб дизайн и изработка на сайт от Владимир Нгуйен (VieN Design)

БЪДИ ВЕГАН, СЪЗДАВАЙ МИР / BE VEGAN, MAKE PEACE/