ЕкоВеге Видео Канали:

 

Vbox видео за вегетарианство, веганство Youtube видео за вегетарианство, веганство

ЖИВОТ(НИТЕ)...


0 морски животни
0 пилета
0 пуйки
0 гъски
0 прасета
0 крави и телета
0 овце
0 зайци
0

Броя на животните по света, чиито живот е отнет от индустрията за месо, мляко и яйца - откакто отворихте страницата в този сайт

Кой е онлайн?

В момента има 78 посетителя в сайта

Какво е EcoVege

Група от екологично мислещи вегетарианци

(виж повече)

Начало Глобално затопляне Животновъдството е отговорно за над 50% от всички парникови емисии - доклад на Worldwatch Institute - ■ Смекчаване на климатичните промени

Животновъдството е отговорно за над 50% от всички парникови емисии - доклад на Worldwatch Institute - ■ Смекчаване на климатичните промени
Публикувано от: Владимир Нгуйен и Стела Николова   
Четвъртък, 05 Ноември 2009
Съдържание
Животновъдството е отговорно за над 50% от всички парникови емисии - доклад на Worldwatch Institute
■ Общата картина
- дишане
- земя
- метан
- 4 недооценени фактора
■ Смекчаване на климатичните промени
■ Нови възможности
■ Маркетинг и реклама
■ Източници на инвестиции
■ За ползата от заместителите
Всички страници

Смекчаване на климатичните промени

 

Ключов рисков фактор за изменението на климата е нарастването на населението на планетата. Прогнозите са от 2006 до 2050 година това нарастване  да е приблизително 35%. За  същия период ФАО прогнозира удвояване на отглеждания  добитък, което означава и двойно или почти двойно (ако се въведат напълно препоръките на ФАО) нарастване на парниковите емисии. В същото време се  очаква намаление на  вредните емисии, идващи от  другите сектори. Това означава увеличение на дела на парниковите газове от животновъдството и достигане на нива,  по-високи и от днешните опасни нива. Това също означава, че ефективната стратегия  трябва да включва замяна на  животинските продукти с техни алтернативи, а не замяна на един продукт от месо  с друг също от месо, но с по-нисък въглероден отпечатък.

 

Идеята за смекчаване на климатичните промени чрез използване на  възобновяема енергия и въвеждане на мерки за енергийна ефективност  е създала цяла система от теории, корпорации и  обществени митове. Но след дългите години на международни дискусии за климата делът на  възобновяемата енергия остава сравнително скромен.  След подписването на Протокола от Киото през 1992 година наблюдаваме все по-големи обеми парникови емисии и ускоряване на темповете на влошаване на климата. Напредъкът при преминаване към  зелена енергия, дори да е значителен,  няма да компенсира огромните количества вредни емисии,  генерирани от животновъдството.

Безмесно месо. Различни заместители са: текстуриран соев протеин, соев лецитин, кафяв ориз, смлян слънчоглед, микропротеин и пшеничен глутен.

Действията за замяна на животинските продукти не само ще постигат бързо намаляване на вредните газове, но  ще променят коренно посоката на световната криза с храна и вода. Ако се възприемат предложенията,  които изброяваме по-надолу,   може да се постигне поне 25-процентно намаляване на животинските продукти  до 2017 година – краят на периода на ангажиране, който ще бъде обсъждан  на Конференцията за климата в Копенхаген през декември 2009. Това намаление означава поне 12,5% спад в общия  обем на антропогенните парникови  емисии, което общо взето е намалението, което се очаква да се обсъжда на преговорите в Копенхаген.

 

Поради това, че този въпрос е много спешен, ние предлагаме мерки за промяна, насочени директно към бизнеса, което според нас ще е много по-ефективно, отколкото промяна на политиката на правителствата, която в последствие да доведе до промяна в индустрията. Това е така, въпреки че както е известно, индустрията и инвеститорите обикновено процъфтяват, когато откликват на нуждите на потребителите в краткосрочен период,  докато в случая  с климата изглежда се поемат  дългосрочни рискове.

 

Свързаните с животновъдството парникови емисии могат да се управляват чрез въвеждането на въглеродни данъци (въпреки съпротивата на животновъдната индустрия). Ако това стане, фирмите от хранителната промишленост съвместно с  инвеститорите ще търсят нови възможности, които тези  въглеродни данъци ще създадат. Всъщност те могат да търсят нови възможности дори в отсъствието на въглеродни данъци, защото свързаните с животновъдството парникови емисии са сериозен риск за самата хранителна индустрия. Разрушителните климатични промени се очаква все повече  да застрашават както развитите, така и (дори в по-голяма степен)  възникващите пазари, на които хранителната индустрия залага най-много. 

Template by SiteGround Web Hosting.
уеб дизайн и изработка на сайт от Владимир Нгуйен (VieN Design)

БЪДИ ВЕГАН, СЪЗДАВАЙ МИР / BE VEGAN, MAKE PEACE/