ЕкоВеге Видео Канали:

 

Vbox видео за вегетарианство, веганство Youtube видео за вегетарианство, веганство

ЖИВОТ(НИТЕ)...


0 морски животни
0 пилета
0 пуйки
0 гъски
0 прасета
0 крави и телета
0 овце
0 зайци
0

Броя на животните по света, чиито живот е отнет от индустрията за месо, мляко и яйца - откакто отворихте страницата в този сайт

Кой е онлайн?

В момента има 41 посетителя в сайта

Какво е EcoVege

Група от екологично мислещи вегетарианци

(виж повече)

Начало Глобално затопляне Животновъдството е отговорно за над 50% от всички парникови емисии - доклад на Worldwatch Institute - - метан

Животновъдството е отговорно за над 50% от всички парникови емисии - доклад на Worldwatch Institute - - метан
Публикувано от: Владимир Нгуйен и Стела Николова   
Четвъртък, 05 Ноември 2009
Съдържание
Животновъдството е отговорно за над 50% от всички парникови емисии - доклад на Worldwatch Institute
■ Общата картина
- дишане
- земя
- метан
- 4 недооценени фактора
■ Смекчаване на климатичните промени
■ Нови възможности
■ Маркетинг и реклама
■ Източници на инвестиции
■ За ползата от заместителите
Всички страници

Метан. Според доклада на ФАО 37% от получения в следствие на човешката дейност метан идва от животновъдството. Въпреки че метанът затопля въздуха много по-силно от CO2, неговото време за полуразпад в атмосферата е само около 8 години, в сравнение с поне 100 години за CO2. Като резултат рязкото намаляване на отглеждания добитък  ще намали парниковите газове относително бързо, по-бързо в сравнение с мерките, включващи възобновяема енергия и енергийна ефективност.

 

Способността на парниковите газове да задържат  топлина в атмосферата се описва в термините на т. нар. потенциал за глобално затопляне (GWP), като  GWP на въглеродния двуокис по дефиниция е 1.  GWP  на метана е 25, и то ако се смята в рамките на 100-годишен период; ако го пресмятаме на базата на 20-годишен период, този потенциал вече е 72! Според нас е по-правилно да вземем за база 20 години, както поради големия ефект, който можем да  постигнем от намаляването на метана, така и заради  сериозното влошаване на климата, което се очаква за следващите 20 години, ако не се вземат мерки. Междуправителственият отдел за изменението на Климата (IPCC) подкрепя  използването на 20 годишна времева рамка за метана.

 

ФАО оценява, че животновъдният сектор е отговорен за 103 милиона тона метан през 2004 година. Този метан идва от ферментацията в червата на отглеждания добитък, както и  от обработката на естествения тор и е  еквивалентен на 2 369 милиона тона  CO2е. Това прави  3,7% от световните парникови газове, и то като се използва  (както прави ФАО) стария  GWP  на метана – 23. Преизчислен спрямо новоприетия GWP, който е  72, метанът от животновъдството се оказва  отговорен за 7 416 милиона тона CO2е или 11,6% от световните парникови емисии! Така само от по-адекватната 20-годишна времева рамка за метана получаваме увеличение на  парниковите газове от  животновъдството с още 5 047 милиона тона CO2е,  или с още  7,9%. 

Template by SiteGround Web Hosting.
уеб дизайн и изработка на сайт от Владимир Нгуйен (VieN Design)

БЪДИ ВЕГАН, СЪЗДАВАЙ МИР / BE VEGAN, MAKE PEACE/