ЕкоВеге Видео Канали:

 

Vbox видео за вегетарианство, веганство Youtube видео за вегетарианство, веганство

ЖИВОТ(НИТЕ)...


0 морски животни
0 пилета
0 пуйки
0 гъски
0 прасета
0 крави и телета
0 овце
0 зайци
0

Броя на животните по света, чиито живот е отнет от индустрията за месо, мляко и яйца - откакто отворихте страницата в този сайт

Кой е онлайн?

В момента има 22 посетителя в сайта

Какво е EcoVege

Група от екологично мислещи вегетарианци

(виж повече)

Начало Глобално затопляне Животновъдството е отговорно за над 50% от всички парникови емисии - доклад на Worldwatch Institute - ■ Общата картина

Животновъдството е отговорно за над 50% от всички парникови емисии - доклад на Worldwatch Institute - ■ Общата картина
Публикувано от: Владимир Нгуйен и Стела Николова   
Четвъртък, 05 Ноември 2009
Съдържание
Животновъдството е отговорно за над 50% от всички парникови емисии - доклад на Worldwatch Institute
■ Общата картина
- дишане
- земя
- метан
- 4 недооценени фактора
■ Смекчаване на климатичните промени
■ Нови възможности
■ Маркетинг и реклама
■ Източници на инвестиции
■ За ползата от заместителите
Всички страници

Общата картина

table-newТаблицата вдясно обобщава по категории емисиите, идващи от животновъдството, и дава  нашата оценка за техния размер. Най-отгоре са годишните 7 516 милиона тона CO2е  от доклада на ФАО. В тази сума са включени всички вредни емисии от добитъка – от неговото отглеждане и изхранване  до производството и транспортирането на крайния продукт,  като е отчетен и ефектът от изсичането на гори за паша на добитъка. Ние ще покажем, че има още 25 048 милиона тона CO2е,  които или въобще не са били регистрирани, или са  причислявани към сектори, различни от животновъдния. Тези, които са отишли в други сектори, са 3 000 милиона тона, което означава, че разликата от 22 048 милиона тона не е отчетена никъде. Когато я прибавим към общата годишна сума от 41 755 милиона тона СО2е от антропогенни източници, получаваме  63 803 милиона тона. Спрямо тази нараснала сума  отчетените в доклада на ФАО 7516 милиона тона годишни емисии CO2е съставляват само 11,8%, а не 18%. Нека разгледаме поотделно всяка  категория от неотчетените или неправилно разпределени парникови газове. 

Template by SiteGround Web Hosting.
уеб дизайн и изработка на сайт от Владимир Нгуйен (VieN Design)

БЪДИ ВЕГАН, СЪЗДАВАЙ МИР / BE VEGAN, MAKE PEACE/