Как може да помогнем на нашата Земя?
1. Да спасим живота и планетата като не ядем месо
2. Рециклирането е необходимо
3. Засаждането на дървета подпомага Земята
4. Да намалим въглеродните емисии с алтернативен транспорт
5. Спестяване на енергия и устойчиви източници на енергия