ЕкоВеге Видео Канали:

 

Vbox видео за вегетарианство, веганство Youtube видео за вегетарианство, веганство

ЖИВОТ(НИТЕ)...


0 морски животни
0 пилета
0 пуйки
0 гъски
0 прасета
0 крави и телета
0 овце
0 зайци
0

Броя на животните по света, чиито живот е отнет от индустрията за месо, мляко и яйца - откакто отворихте страницата в този сайт

Кой е онлайн?

В момента има 43 посетителя в сайта

Какво е EcoVege

Група от екологично мислещи вегетарианци

(виж повече)

Начало Глобално затопляне Животновъдството е отговорно за над 50% от всички парникови емисии - доклад на Worldwatch Institute

Животновъдството е отговорно за над 50% от всички парникови емисии - доклад на Worldwatch Institute
Публикувано от: Владимир Нгуйен и Стела Николова   
Четвъртък, 05 Ноември 2009
Съдържание
Животновъдството е отговорно за над 50% от всички парникови емисии - доклад на Worldwatch Institute
■ Общата картина
- дишане
- земя
- метан
- 4 недооценени фактора
■ Смекчаване на климатичните промени
■ Нови възможности
■ Маркетинг и реклама
■ Източници на инвестиции
■ За ползата от заместителите
Всички страници

Нов доклад, озаглавен „Животновъдството и климатичните промени”, разкрива, че Докладживотновъдството е отговорно за повече от половината от всички парникови емисии, които са резултат от човешката дейност. Той е публикуван в броя от ноември/декември на Worldwatch Institute, уважавана научно-изследователска организация,  занимаваща се  с проблемите на околната среда в световен мащаб. Авторите на доклада са Робърт Годланд, бивш водещ съветник по околната среда на Световната банка и Джеф Анханг, съветник по околната среда към Корпорацията за международни финанси на Световната банка.

Съдържанието на доклада е достъпно вече и на български език:Животновъдството и климатичните промени

от Робърт Годланд и Джеф Анханг

доклад на Worldwatch Institute: Livestock and Climate Change

 

Какво ще кажете, ако ключовите играчи в изменението на климата са ...

крави, прасета и пилета?

Всеки път, когато се обсъждат причините за изменението на климата, на първо място се слагат изкопаемите горива. Петролът, природният газ и особено въглищата действително са основните антропогенни  източници на въглероден двуокис (CO2) и други парникови газове. Но ние смятаме, че жизненият цикъл и цялата верига на доставките при животните, отглеждани за храна, са значително подценени в това отношение и всъщност те са отговорни за  поне половината от всички парникови газове, причинени от човешката дейност. Ако това е така, то оттук следва,  че заместването на животинските продукти с по-добри алтернативи ще бъде най-ефикасната стратегия за противодействие на изменението на климата. В действителност този подход ще даде много по-бързо отражение  върху  концентрацията на парниковите газове в атмосферата, отколкото действията за замяна на изкопаемите горива с възобновяеми енергийни източници.

 

За животновъдството и досега се знаеше, че има  принос за парниковите емисии. „Дългата сянка на животновъдството” („Livestock's Long Shadow”)  –  често цитираният  доклад  от 2006 година на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО)  към Организацията на обединените нации – твърди, че годишно 7 516 милиона тона еквивалент на въглеродния двуокис (CO2е),  или 18% от всички парникови газове, идват от  говеда, биволи, овце, кози, камили, коне, прасета и домашни птици. Тези количества несъмнено поставят на сериозен анализ отглеждането на добитъка при търсенето на начини за справяне с климатичните промени. Нашият анализ обаче показва, че отглежданият добитък, заедно с неговите странични продукти,  всъщност е отговорен за най-малко 32 564 милиона тона CO2е на година,  което прави повече от половината от всички парникови газове, причинени от човешката дейност.

 

Това е сериозно твърдение, което изисква сериозни доказателства, затова сега  ще разгледаме подробно преките и непреки източници на парникови емисии, идващи от  отглеждането на добитъка. Някои от тези източници са очевидни, но са недооценени, за някои хората са  си затваряли очите, а някои са отчитани, но са причислявани към други сектори. Данните за отглеждания добитък при различните източници на информация се различават доста, което е неизбежно. Това води и до неизбежни различия при пресмятането на  общото количество парникови газове, отделяни от този добитък. В случаите, когато сме работили с неточна информация, сме вземали най-малките цитирани от статистиката стойности, така че може да се счита, че нашата оценка е занижена в сравнение с действителната. 

Template by SiteGround Web Hosting.
уеб дизайн и изработка на сайт от Владимир Нгуйен (VieN Design)

БЪДИ ВЕГАН, СЪЗДАВАЙ МИР / BE VEGAN, MAKE PEACE/