ЕкоВеге Видео Канали:

 

Vbox видео за вегетарианство, веганство Youtube видео за вегетарианство, веганство

ЖИВОТ(НИТЕ)...


0 морски животни
0 пилета
0 пуйки
0 гъски
0 прасета
0 крави и телета
0 овце
0 зайци
0

Броя на животните по света, чиито живот е отнет от индустрията за месо, мляко и яйца - откакто отворихте страницата в този сайт

Кой е онлайн?

В момента има 79 посетителя в сайта

Какво е EcoVege

Група от екологично мислещи вегетарианци

(виж повече)


Висшата интелигентност на животните
Вторник, 21 Септември 2010

 

ВИСШАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ЖИВОТНИТЕ

 

Чуваме за прасетата, които знаят имената си, играят видео игри, и включват и изключват климатика, за да е приятно. Чували сме за пилето, което решава математически задачи, или за овцата, която разпознава снимки на лицата на 50 други овце. И има стотици проучвания за интелекта на рибите. Те могат да ползват инструменти и имат памет във времето, поне за много месеци. Интуитивната или телепатичната способност на животните е също силно развита, повече отколкото на много от нас.

Следват само някои от наблюдаваните доказателства, които разкриват невероятната интелигентност на животните съжители. Хората досега не са разкрили напълно интелекта и дълбочината на познанието на умните ни космати, водни и пернати приятели.

umbrella-cockatoos-sБЕЛИТЕ КАКАДУТА са високо интелигентни и привързани; могат да имитират човешка реч; имат социална природа; и могат да се научат да изпълняват прости задачи.

 

 

 

 

 

 


crovids-sГАРВАНОВИТЕ, които включват птици като врани и гарвани, показват признаци на по-висока интелигентност, сравнима с човешката, като използване на съоръжения; общуване чрез различни диалекти в рода; сложно социално поведение; и тактическо поведение.

 

 


gorillas-sГОРИЛИТЕ използват подобен език на тялото като хората, за да общуват една с друга, и могат да научат езика на знаците, за да „говорят” с хората.

 

 

 

 

 

 

pigeons-sГЪЛЪБИТЕ могат да научат сложни действия и поредици от реакции; да разпознават други гълъби; издържали са тест за себеосъзнаване; помнят пътя до вкъщи и други далечни разстояния; помагат за откриване на спасителни жилетки при спасявания в морето; спасили са безброй човешки животи при конфликт; могат да откриват земетресения и електрически бури по звука; могат да помнят стотици образи няколко години; и могат да разпознават картини на различни художници, както колежаните.

 

 

dolphins-sДЕЛФИНИТЕ издържат тестове за себепознание; притежават специални сензорни умения, като ехолокация; разбират език, основан на символи; мислят за бъдещето; научават нови форми на поведение, които предават на други делфини; и са разпознавали кога хората са в опасност и са осигурявали защита от хищници или са ги водили към брега.

 

 

 

 

 

frogs-sЖАБИТЕ, като мъжките сиви дървесни жаби, когато пеят в хор, приспособяват квакането си, за да изпъкнат и привлекат вниманието на женска.

 

 

 

griaffes-sЖИРАФИТЕ общуват помежду си на инфразвуково ниво, което хората не могат да чуят.

 

 

 

 

 

 

 

mynahs-sЖЪЛТОУХИТЕ СКОРЦИ са известни като най-добри имитатори на човешката реч и други звуци, а някои могат да научат нова дума само за няколко дни.

 

 

 

 

 

 

zebra_fincheЗЕБРОВИТЕ СИПКИ сънуват, когато спят, с мозъчна активност като тази, която се наблюдава при птичата песен; имат специални мозъчни клетки, които са нужни за оригиналните песни; в стадиите си на развитие при намиране на гласа си като пиленца наподобяват тези на човешките бебета; приспособяват пеенето си според публиката; и се разпознават по различните песни.

 

 

earthworms-sЗЕМНИТЕ ЧЕРВЕИ могат да вземат решения за видовете листен материал, който използват да преграждат тунелите си.

 

 

 

 

 

squirrels-s

КАТЕРИЦИТЕ, и други криещи запаси животни, могат да запомнят местата на хиляди скривалища на храна, често след големи физически промени в средата.

 

 

 

 

Whales-sКИТОВЕТЕ могат да идентифицират различни викове на други китове през океанските води и любезно изчакват реда си, за да говорят; могат да общуват чрез китови песни, щракане и ехолокация; известно е, че преподават, учат, сътрудничат си, планират и скърбят; помагали са на хора и кораби в беда, за да ги спасят.

 

 

 

 

koalas-sКОАЛИТЕ общуват чрез викове, за да привличат партньори или да предупредят за опасност

 

 

 

 

 

goats-sКОЗИТЕ имат естествено любопитство и интелигентност; готови са да изследват нова среда; могат да учат нови задачи; способни са лесно да излизат от заграждения; и не консумират замърсена храна или вода.

 

 

 

 

 

 

horses-sКОНЕТЕ могат да броят; изпълняват познавателни задачи; добре се ориентират в пространството; справят се с просто учене; и могат да се справят със сложни умствени предизвикателства.

 

 

 

 

 

 

turtles-sКОСТЕНУРКИТЕ могат да забележат езеро на миля разстояние; умело се ориентират в лабиринти; наслаждават се на форми на забавление; общуват субсонично; съществували са в хабитати, където малко други животни могат да оцелеят, над 230 милиона години; могат да разпознават приятели хора; а женските се връщат точно на същия бряг, където са родени, за да снесат яйца по време на размножителния период.

 

 

 

 

cow-sКРАВИТЕ отлично си спомнят разни неща; имат социални връзки; имат сложни емоции; разбират причинно- следствени връзки; и могат да решават проблеми.

 

 

 

 

 

 

toads-sКРАСТАВИТЕ ЖАБИ могат да откриват звуци с ниска честота, за да предсказват земетресения.

 

 

 

 

 

Xenops-sКСЕНОПИТЕ общуват помежду си със сложните си птичи викове и песни.

 

 

 

 

 

 

 

dogs-sКУЧЕТА са използвали изключителните си сетива, за да предупреждават за животозастрашаващи ситуации при хора като сърдечни атаки, ниски нива на инсулин и пристъпи; могат да се научат да бъдат водачи на хора със зрителни увреждания; имат добра памет; могат да служат като животни за терапия; и са обучени като членове на групи за издирване.

 

 

 

llamas-sЛАМИТЕ са чувствителни и интелигентни животни, ефективни терапевтични помощници на хората.

 

 

 

 

 

vultures-sЛЕШОЯДИТЕ показват висока интелигентност, приемайки помощ от хората дори в стресова ситуация и използват съскане, за да изразяват удоволствие или неудоволствие.

 

 

 

 

 

 

monkeys-sМАЙМУНИТЕ имат културна и социална система на предаване на информация от едно поколение на следващото, като учат малките да си намират храна, да разпознават роднини и да използват инструменти; самолекуват се, като използват полезни растения; притежават сложни форми на комуникация, които включват визуални подсказки, викове и обонятелни сигнали; и са учили задачи, за да помагат на хора с парализа на крайниците в ежедневието.

 

 

 

 

mice-sМИШКИТЕ са социално сложни животни със способност да учат и да решават проблеми.

 

 

 

 

 

 

 

crabs-sМОРСКИТЕ РАЦИ имат забележителната способност да запомнят визуални особености; учат се от грешките си; приспособяват се към различни стимули в средата си на базата на минали преживявания; грижат се един за друг и не се бият със съседите си; реагират на звукови стимули; общуват чрез звукови вибрации; и се грижат и осигуряват чиста среда на малките си.

 

ants-sМРАВКИТЕ комуникират помежду си, движат се, използвайки ориентири и светлинни сигнали, могат да изчислят доста точно броя при среща с членове на други колонии в районите им на хранене.

 

 

 

 

 

 

insects-sНАСЕКОМИТЕ общуват не само със своя вид, но и с подземни и земни животни и използват растения като телефонна линия, за да обменят информация.

 

 

 

 

 

 

sheeps-sОВЦЕТЕ могат да разпознават лицата на други овце и хора; възприемат звуци с висока честота, които не могат да се чуят от хората; имат отлична пространствена памет; и са се учили да минават през прегради, за да стигат до по-добра храна.

 

 

 

 

 

 

 

octopuses-sОКТОПОДИТЕ си строят убежища от кокосови черупки, демонстрирайки използване на инструменти от безгръбначни животни.

 

 

 

 

 

 

lobsters-sОМАРИТЕ, като делфините и много други животни, използват сложни сигнали, за да изследват средата си и да създават социални отношения; могат да откриват малки промени само от един или два градуса в температурата на водата; и общуват чрез феромони.

 

 

 

 

 

 

parrots-sПАПАГАЛИТЕ могат да свързват човешки думи със значенията им; учат се да имитират голям брой думи на човешки език; танцуват на музика и променят ритъма си според темпото на музиката; справят се с познавателни задачи; могат да използват абстрактни понятия като форма, цвят, брой и др.

 

 

 

 

 

 

 

chickens-sПИЛЕТАТА имат сложна социална организация, в която могат да запомнят повече от 100 други пилета; да комуникират чрез над 30 вида звуци; демонстрират самоконтрол; предават културно познание от едно поколение на следващото; разбират причинно-следствените връзки; могат да решават математически задачи; и могат да бъдат ефективни животни за терапия.

 

 

 

 

pigs-sПРАСЕТАТА са високо интелигентни с добра памет; имат сложна социална структура; способни са на абстрактно изображение; притежават по-висока познавателна способност от 3-годишно дете; и учат нови неща бързо, включително имената си, да играят видеоигри и да включват и изключват климатика, за да им е приятно.

 

 

 

bats-sПРИЛЕПИТЕ разпознават отделни гласове и използват ехолокация, когато се движат.

 

 

 

 

 

 

birds-sГолямата интелигентност на ПТИЦИТЕ, развила се от адаптивната сила на мозъка, им е позволила да избегнат изчезването преди 65 милиона години.

 

 

 

 

 

 

 

turkeys-sПУЙКИТЕ имат различни индивидуалности; добре познават обкръжението си, за да се слеят и да избегнат опасност; високо социални животни са; и могат да различават познати човешки лица.

 

 

 

 

 

 

bees-sПЧЕЛИТЕ съобщават чрез танца си къде има храна и могат да се научат да дешифрират езика на пчели от други колонии.

 

 

 

 

 

 

queen_bees-sПЧЕЛИТЕ КРАЛИЦИ ефективно общуват с пчелната колония чрез вибриращи сигнали, наречени свирене.

 

 

 

 

 

 

 

 

rabbits-sЗАЙЦИТЕ имат сложна социална структура; могат да се научат да ползват кош за боклук и да идват, като ги повикат; разпознавали са опасност и предупреждавали човешките си стопани.

 

 

 

 

 

 

rat-sПЛЪХОВЕТЕ имат способността да помнят пространствен модел в лабиринти и могат да се научат да откриват мини.

 

 

 


fish-sРИБИТЕ могат да общуват помежду си; използват съоръжения; и са показали, че имат дългосрочна памет.

 

 

 

 

 

shrimps-sСКАРИДИТЕ общуват чрез визуални и химически сигнали.

 

 

 

 

nightingales-sСЛАВЕИТЕ имат сложни песни, за да общуват, и приспособяват звуците си според нивото на околния шум.

 

 

 

 

 

 

 

 

elephants-sСЛОНОВЕТЕ могат да извършват прости аритметически  действия и са издържали тестове за себепознание.

 

 

 

 

 

 

jay_birds-sСОЙКИТЕ използват спомени от предишни преживявания за бъдещи планове; могат да запомнят хиляди скривалища на храна; и помнят колко дълго са съхранявали определена храна и я намират, преди да се развали.

 

 

 

 

 

seals-sТЮЛЕНИТЕ, като хората, използват положението на звездите нощем, за да намират пътя си в открити води.

 

 


 

 

chimpanzees-sШИМПАНЗЕТАТА използват разнообразни средства; могат да общуват с езика на знаците и са надминавали ученици в колеж при задачи, изискващи запомняне на числа.

 

 

 

bonobos-sШИМПАНЗЕТАТА ДЖУДЖЕТА могат да научат езика на знаците, за да общуват с хората, и да изобретят нови комбинации от символи за изразяване на мисли.

 

 

 

 

 

 

 

cats-sКОТКИТЕ имат добра памет, която подпомага процесите им на учене и показва качества на интелигентност като любопитство, решаване на творчески проблем и общуване.

 

 

 

Yaks-sЯКОВЕТЕ използват работа в екип, за да се защитават от температури до – 50% по Целзий, като се струпват през нощта, с малките в средата.

 

Template by SiteGround Web Hosting.
уеб дизайн и изработка на сайт от Владимир Нгуйен (VieN Design)

БЪДИ ВЕГАН, СЪЗДАВАЙ МИР / BE VEGAN, MAKE PEACE/